Thema

Zorg en Veiligheid – Een ijzersterke combinatie - Burgemeesters Koos Janssen & Liesbeth Spies en wethouder Sven de Langen vertellen hun verhaal!

De middag

Liesbeth Spies, burgemeester Alphen aan den Rijn
“Zorg en Veiligheid hebben elkaar steeds vaker nodig. Veel gaat al goed, maar het moet en kan nog beter”.

Om dit te realiseren gaan we graag met u en uw vakgenoten in gesprek over complexe problematiek waar u en uw professionals wakker van liggen. Ook de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn aanwezig om mee te discussiëren over dit belangrijke thema! Denk aan een persoon met verward gedrag, die een ernstig risico vormt voor zijn omgeving, bij wie geen behandeling lijkt aan te slaan en die telkens opnieuw voorkomt in de gemeentelijke en/of zorgsystemen. Of denk aan dat gezin, waarbinnen sprake is van zware kindermishandeling. Of minder heftig, maar daarom nog niet minder hectisch de nieuwe wet- en regelgeving die in aantocht is en die veel vraagt van de systemen die u net op orde had.

Domein overstijgende samenwerking

Tijdens de middag worden voorbeelden besproken die zich afspelen op het snijvlak van zorg en veiligheid en waarbij vaak sprake is van een stapeling van problemen. Problemen die meerdere domeinen raken. Een effectieve, duurzame oplossing is dan ook alleen mogelijk, als die verschillende domeinen de handen ineen slaan. En daar wringt het nu juist! Domein overstijgende samenwerking is nog niet overal vanzelfsprekend. Waar ligt dat aan? Die vraag is complex. Het kan te maken hebben met handelingsverlegenheid, met onbekendheid met elkaars rol en bevoegdheden of met beperkingen rond gegevensdeling. Kortom: er zijn vele van oorzaken. Tijdens de Middag van Zorg en Veiligheid krijgt u handvatten mee die u helpen te komen tot een oplossing voor deze complexe en domein overstijgende vraagstukken. De middag kent een gevarieerd programma met interactieve deelsessies, waarin u praktische bouwstenen aangereikt krijgt die kunnen bijdragen aan een effectieve oplossing voor deze complexe, domein overstijgende problematiek.

Aan het einde van de middag

 • Heeft u beter inzicht in de meest effectieve aanpak van complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid
 • Weet u hoe uw medewerkers elkaar kunnen versterken
 • Weet u hoe u effectief invloed kunt uitoefenen binnen en buiten uw organisatie
 • Weet u welke partners essentieel zijn, wat ieders aandeel is, en hoe dat in te richten.

Blokkenschema

Bekijk het blokkenschema.

Tijden

12.30 – 13.15 uur   Inlooplunch
13.15 – 13.45 uur   Opening door Ruben Maes
14.00 – 15.00 uur  Eerste sessieronde
15.00 – 15.30 uur  Pauze
15.30 – 16.30 uur   Tweede sessieronde
16.30 – 17.30 uur  Plenaire afsluiting

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming

17.30 – 18.00 uur     Borrel

Plenaire sprekers

Interactieve sessies

Locatie

De Middag van Zorg en Veiligheid vindt plaats op 3 december 2018 
in 1931 Congrescentrum in ’s-Hertogenbosch.

Historie
In 1931 opende burgemeester Frans van Lanschot het eerste, geheel overdekte veemarktcomplex van Nederland: de Bossche Veemarkt. De architect Piet van Kessel vermengde de stijl van de expressionistische Amsterdamse School met die van het traditionalisme. Het indrukwekkende gebouw is zo bijzonder, dat het in mei 2001 op de lijst met rijksmonumenten is geplaatst. Waar eens via handjeklap koeien en kalveren van eigenaar verwisselden, komen nu mensen bijeen om kennis en kunde uit te wisselen.

Adres
Oude Engelenseweg 1
5222 AA 's-Hertogenbosch
8438539752

Parkeren
1931 beschikt over ruime parkeergelegenheid. Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Openbaar vervoer
1931 bevindt zich op ongeveer 10 minuten loopafstand van Centraal Station 's-Hertogenbosch.

Inschrijven

Doelgroep
Het programma richt zich op bestuurders, directeuren en managers in het sociaal domein of in de zorg- of veiligheidssector. Mocht u niet tot deze doelgroep behoren, dan ontvangt u van ons bericht dat uw inschrijving niet kan worden gehonoreerd.

Inschrijven
Inschrijven voor de Middag van Zorg en Veiligheid kan via het inschrijfformulier.

Deelnemers ontvangen uiterlijk één week voor de middag de laatste details, zoals een routebeschrijving, het definitieve programma en de indeling van hun sessies.

Deelnemersbijdrage
Er zijn geen kosten verbonden aan de middag van Zorg en Veiligheid.

Annuleren of wijzigen
Wilt u uw aanmelding wijzigen of annuleren, dan kunt u dit doen door op de link in uw e-mailbevestiging te klikken en uw registratie aan te passen.

Tot 19 november 2018 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Indien annulering na 19 november wordt doorgegeven, betaald u een no-show fee van €50,00 exclusief btw.

Bescherming persoonsgegevens & privacy

 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens, in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. VNG Congressen gaat verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website en via het registratiesysteem van de betreffende bijeenkomst. Cookies worden gebruikt voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden slechts gebruikt om u te informeren over de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven u te informeren over andere bijeenkomsten over de door u opgegeven onderwerpen, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich altijd afmelden onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via privacycs@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u graag naar onze corporate website; www.vngcongressen.nl

 

Partners

De Middag van Zorg en Veiligheid wordt georganiseerd door:

 

Daarnaast wordt het congres mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: