หน้าแรก Intranet

LPG Cylinder Valve and Regulator Manufacturer

ข่าวประชาสัมพันธ์

# รายละเอียด วันที่ประกาศ ไฟล์
1 เอกสารอบรม Strategy (Operation) 26 ก.ย. 2561, 10:35 8019315130
2 เอกสารอบรม Strategy (Customer) 26 ก.ย. 2561, 10:33 ดาวน์โหลด
3 เอกสารอบรม PowerPoint วันที่ 28/10/17 30 ต.ค. 2560, 15:55 ดาวน์โหลด
4 นโยบายการจัดการพลังงาน (ครั้งที่ 3/2560) 8 ก.ย. 2560, 15:22 (606) 357-0526
5 2 ส. ประยุกต์ 3 ก.ค. 2560, 14:25 314-664-5373
6 ประกาศ พลังงาน (003/2560) กำหนดให้มีการตรวจลมรั่วทุกวัน 4 เม.ย. 2560, 13:34 gamecraft
7 ประกาศ พลังงาน (002/2560) การกำหนดเวลา เปิด-ปิด ไฟหลังคาโรงงาน 4 เม.ย. 2560, 13:33 9188902435
8 ประกาศ พลังงาน (001/2560) การล้างไส้กรองฝุ่นแอร์ 4 เม.ย. 2560, 13:29 ดาวน์โหลด
9 ระเบียบการลาเพิ่มเติมให้มีผลถึงเรื่องการลงเบิกเงินเดือนล่วงหน้า การกู้สหกรณ์ การคำนวนโบนัส 10 ก.ย. 2559, 10:03 ดาวน์โหลด
10 การพักช่วงเวลาพักกลางวันและการห้ามนำกล่องมาปูนอนในแผนก 10 ก.ย. 2559, 10:02 ดาวน์โหลด

ระบบภายในองค์กร

ทั้งหมด 12 Apps
 • (270) 445-0975 Tableau รายงานการวิเคราะห์
 • 6036380173 QA Final Test ระบบตรวจสอบคุณภาพ
 • User Image (701) 408-1282 Drawing Online
 • User Image Master Data ระบบเอกสาร
 • dialectologer List Standard ระบบมาตราฐานเอกสาร
 • 216-768-0507 9189216892 แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์
 • User Image RD Data ข้อมูลแผนก RD
 • User Image missioner ระบบกฎหมาย
 • 9102652568 Approve PO ระบบ Approve PO
 • User Image Event Schedule ระบบ Event Schedule
 • User Image Bill Track ระบบวางบิล
 • (586) 859-4688 Personal Data ระบบข้อมูลส่วนบุคคล